Unicert Greece
Τηλ.: (+30) 210 38 01 129 - 130, 210 38 28 000

Unified Software Elements

Νέα εταιρία – Νέο όραμα

Σε μια εποχή που τα πάντα είναι υπό αμφισβήτηση και το μέλλον δεν είναι προβλέψιμο, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποδεικνύονται σημαντικές αρετές. Το ρεύμα της εποχής δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση: συγχωνεύσεις εταιριών και στρατηγικές συνεργασίες είναι απαραίτητες για την διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας πετυχημένης συνταγής.

Ακολουθώντας το πρόσταγμα των καιρών κι επιδιώκοντας την ποιοτική παροχή λογισμικού αφήνουμε κάποιες από τις δραστηριότητες μας σε άλλους συνεργάτες κι επικεντρωνόμαστε σε αυτό που πάντα διαπρέπαμε: την δημιουργία υψηλών προδιαγραφών λογισμικού.

Η Unified Software Elements, μέλος του ομίλου Ευρωπρόοδος - Unicert, ιδρύθηκε το 2015 και ακολουθώντας ανοδική πορεία σε σύντομο διάστημα ξεχώρισε στον χώρο έχοντας ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων και προνομιακών παροχών.

Με έδρα την Αθήνα, όπου βρίσκονται οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και το εμπορικό και επικοινωνιακό της τμήμα, η Unified Software Elements, από την αρχή της λειτουργίας της έχει ανταποκριθεί με απόλυτη επιτυχία στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από την αγορά, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Χρησιμοποιώντας την άριστη τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, προτείνει πρωτοπόρες λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στο χώρο της πληροφορικής, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και στην Κύπρο.

Έχοντας ήδη αναπτύξει ένα πλήθος αξιόπιστων, εύχρηστων και λειτουργικών δικτυακών προϊόντων με εμφανή τεχνολογική υπεροχή, η εταιρεία έχει εδραιωθεί ως ο οδηγός των εξελίξεων στην χώρα μας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην συνεχή και σταθερή αύξηση της πελατειακής της βάσης καθώς και στην αλματώδη άνοδο των οικονομικών της μεγεθών.

Συνεχίζοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα το έργο της, η Unified Software Elements εδραιώνει τη διατήρηση της περίοπτης θέσης που έχει ήδη κατακτήσει στον ελληνικό χώρο, καθώς και στη διείσδυση της, σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές έχοντας σαν στόχο την αψεγάδιαστη παράδοση πολλών επιτυχημένων έργων για πολλά έτη.

Με μια εξειδικευμένη ομάδα από λαμπρούς επαγγελματίες λογισμικού, ικανούς επαγγελματίες IT, υποδομές τελευταίας τεχνολογίας, γνώση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ειδικευμένους εκπαιδευτές αναπτύσσει και ολοκληρώνει γρήγορα, συνεπή και αποδοτικά προϊόντα λογισμικού, διατηρώντας τους  πελάτες της εξαιρετικά ευχαριστημένους.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Group

Expertise

Web Technology

APACHE, ASP.NET, IIS, JAVA SCRIPT, JSON, JQUERY, NGINX,  NODE.JS,  PERL, PHP, PYTHON,  VB SCRIPT, WEB SERVICES, XML/XSL

Operating Systems

Android, IOS, LINUX, MAC OSX, MS Windows

Database

MS SQL SERVER, MYSQL, SQLITE

Mobile Computing         

EMBEDDED VB, VC++ (3.0, 4.0), Visual Studio.NET

Languages / Development Tools               

C, C++, VC++, C #, JAVA, MFC, PHP, VB 3-6, VB.NET

Multimedia

ADOBE PHOTOSHOP, AFTER EFFECTS, DREAM WEAVER, FLASH, ADOBE ILLUSTRATOR, PREMIER, SOUND FORGE

 

Προϊόντα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού για Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. Υποστηρίζει πολλαπλές εταιρίες και με την πρωτοποριακή ανθρωποκεντρική προσέγγιση δίνει την οικονομική εικόνα των σπουδαστών με ένα κλικ. Η έκδοση αποδείξεων τόσο κατ’ άτομο όσο και μαζικά είναι υπόθεση μερικών λεπτών. Η εκτύπωση αιτήσεων και βεβαιώσεων γίνεται πιο εύκολα από ποτέ. Επίσης, η εφαρμογή περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο και οργάνωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού (ωρολόγια προγράμματα, μισθοδοσία κ.λ.π.) ενώ το Σύστημα Δυναμικών Αναφορών προσφέρει την μέγιστη ευελιξία στην αναζήτηση και αξιοποίηση οικονομικών και στατιστικών δεδομένων. Η εύκολη συνδεσιμότητα του με λογιστικά πακέτα της αγοράς συμπληρώνει την εικόνα.

STUDYROOM

Η πλατφόρμα Studyroom αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Μέσω αυτής, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται τόσο απλή και άμεση όσο και η καθημερινή διδασκαλία στην τάξη. Συνδέει αποτελεσματικά τον εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους, μέσω μίας πληθώρας εργαλείων και δυνατοτήτων. Παρέχει, επίσης, μία μεγάλη ποικιλία βοηθημάτων, αποκλειστικά για τον εκπαιδευτικό, από εργαλεία ανάλυσης και μέτρησης της συμπεριφοράς του μαθητή μέχρι και εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης της εικονικής τάξης. Η καινοτομία της είναι ο απλός και εναλλακτικός σχεδιασμό που τη καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστη για τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει τις πλέον νέες τεχνολογίες στο τομέα του web development, ώστε να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη τόσο για τη διεξαγωγή του μαθήματος όσο και για την αποθήκευση δεδομένων (αρχεία όπως έγγραφα, παρουσιάσεις, εικόνες κ.λπ. αλλά και καταγραφές μαθημάτων σε βίντεο).

Σε λειτουργία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης η πλατφόρμα προσφέρει διαμοιρασμό και ενσωμάτωση διαφόρων τύπου υλικού (video, pdf, έγγραφα, εικόνες κλπ), μεταφόρτωση εργασιών από τους εκπαιδευόμενους και αξιολόγηση αυτών από τους εκπαιδευτές. Υποστηρίζει την μαζική εισαγωγή και εκπαιδευόμενων και εγγραφή τους σε ένα μάθημα.

Σε λειτουργία Σύγχρονης Εκπαίδευσης η πλατφόρμα επιτρέπει βιντεοδιασκέψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε πραγματικό χρόνο, γραπτή συνομιλία κατά την διάρκεια του μαθήματος, καταγραφή της συνεδρίας, διαμοιρασμό της επιφάνειας και αρχείων από και προς τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους.

UNICERT ASSESSOR - UNICERT PORTAL

Το εξεταστικό σύστημα της UNICERT δεν χρειάζεται συστάσεις: η προσεγμένη σχεδίαση του με στόχο την απλότητα και την ευελιξία των εξεταζόμενων σε συνδυασμό την γρήγορη, αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία κατά την διάρκεια της εξέτασης, το μεγάλο εύρος των εξεταζόμενων ενοτήτων, η μεγάλη βάση θεμάτων και η συμβατότητα με όλες τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών, το έχουν κατατάξει στην συνείδηση του κόσμου ως το καλύτερο σύστημα της αγοράς. Η διαπίστευση κατά ΕΣΥΔ και η πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ και EQA, είναι επιπρόσθετη αξία στην πιστοποίηση.

Η πλατφόρμα PORTAL παρέχει ευκολία και αυτοματοποιημένες διαδικασίες προγραμματισμού των εξετάσεων και της περαιτέρω διαχείρισης τους, λύνοντας τα χέρια του προσωπικού των συνεργαζόμενων εξεταστικών κέντρων παρέχοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και πλήρη εικόνα των επιμέρους διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

FOREIGN LANGUAGE ASSESSMENT & TESTING SYSTEM (FLATS) EXAMINATION MANAGEMENT SYSTEM 

Η ανάπτυξη εφαρμογής αξιολόγησης δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας είναι το πρόσφατο προϊόν της Unicert. Με γνώμονα την παροχή ενός εύχρηστου περιβάλλοντος για τον εξεταζόμενο και την δυνατότητα πολυμέσων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες η εξέταση της ξένης γλώσσας αλλάζει επίπεδο.

Το σύστημα διαχείρισης των εξετάσεων συμπεριλαμβάνει όλες τις ευκολίες που απαιτούν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Εξεταστικά Κέντρα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων όπως λίστες, ετικέτες και δελτία συμμετοχών κατά περίπτωση. Οι υποψήφιοι γνωρίζουν γρήγορα την έκβαση των εξετάσεων τους ενώ τα στατιστικά στοιχεία είναι υπόθεση ενός κλικ.