Διατροφικά Πρότυπα

Διατροφικά Πρότυπα

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να γνωρίζει τις νέες τάσεις και τις σύγχρονες τεχνικές στη κουζίνα καθώς και μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής. Θα μπορεί να γνωρίζει τις παραμέτρους της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας και να παρασκευάζει με σύγχρονες μεθόδους ελληνικές παραδοσιακές συνταγές. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις ανάγκες των πελατών και να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, να διαχειρίζεται διατροφικά επισκέπτες από άλλες χώρες, και να δημιουργεί φιλικό περιβάλλον με σεβασμό και ευγένεια.