Στέλεχος social media marketing/advertising στο χώρο του πολιτισμού

Στέλεχος social media marketing/advertising στο χώρο του πολιτισμού

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο εφαρμογής στις τέχνες και τον πολιτισμό. Παράλληλα θα έχει την δυνατότητα, μέσω των γνώσεων του στο marketing, να προσδιορίζει τη δυναμικότητα της αγοράς να διαχειρίζεται ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα έχοντας ως βάση τις αρχές όχι μόνον του κλασσικού, αλλά και του ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και όλων των σύγχρονων τεχνικών μάρκετινγκ.

Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης του γνωστικού αντικειμένου Στέλεχος social media marketing/advertising στο χώρο του πολιτισμού είναι εφικτή για τα πρόσωπα που υποχρεωτικά, ως ελάχιστη δηλαδή προϋπόθεση, κατέχουν τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).