Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων

Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες σχετικά με την παραγωγή οίνου, αλλά και την εμπορευματοποίηση οινοποιητικών προϊόντων. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση έναντι των πελατών σε διεθνές επίπεδο, να επισκέπτεται πελάτες, να προωθεί τα οινοποιητικά προϊόντα, να παίρνει παραγγελίες και να παρακολουθεί την πορεία τους μέχρι να παραδοθούν στο πελάτη. Ακόμα, θα μπορεί να διερευνά τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών και να σχεδιάζει το πρόγραμμα των πωλήσεων, με σκοπό να πετύχει τους εκάστοτε οικονομικούς στόχους.