Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων

Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες για την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων, καθώς και για την εξαγωγή τους. Επίσης, θα είναι υπεύθυνο για την προώθηση και μεταφορά ελαιοκομικών εμπορευμάτων σε διεθνές επίπεδο, θα μεριμνά για τις παραγγελίες και για την πορεία της παράδοσής τους, θα διερευνά τον ανταγωνισμό και θα διευρύνει τους ορίζοντες ανάπτυξης της επιχείρησης μέσω των στόχων πωλήσεων.