Primary Διαθεματικό

 PRIMARY ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π  και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Το PRIMARY ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Η εξέταση πιστοποίησης περιλαμβάνει ένα έως και δύο (1 2) από τα παρακάτω σύνθετα γνωστικά αντικείμενα:

  • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ-1 (Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου)
  • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ-2 (Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Βάσεις Δεδομένων – Παρουσιάσεις)

Τρόπος Εξέτασης

Η αξιολόγηση του εξεταζόμενου περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέματα εξέτασης, δώδεκα (12) ανά γνωστικό αντικείμενο. Τα θέματα διακρίνονται με βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε εύκολα, μέτρια και δύσκολα. Επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση νοείται η σωστή απάντηση στο 70% τουλάχιστον των θεμάτων εξέτασης, οπότε χορηγείται και το πιστοποιητικό Primary Διαθεματικό.

Η εξέταση των συμμετεχόντων για το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο γίνεται αποκλειστικά δια ζώσης σε συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα με τον Φορέα Unicert S.A.

Διάρκεια πιστοποίησης

Η ισχύς των εκδοθέντων Πιστοποιητικών είναι αόριστης διάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ενώ η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.Δ είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι, με την επιτυχία τους στις εξετάσεις, λαμβάνουν και τα δύο πιστοποιητικά.

Επαναπιστοποίηση

Πριν λήξει η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του έχει τη δυνατότητα επαναπιστοποίησης για μια νέα περίοδο από την Unicert, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες εξετάσεις με την αρχική.

Σημειώνεται ότι τα Πιστοποιητικά Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ που φέρουν τον λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33198/Κ6/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1961/Β/27-3-2023), έχουν αόριστη ισχύ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω των θεσμοθετημένων από το Κράτος διαδικασιών και επομένως δεν απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας επαναπιστοποίησης.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (PRIMARY ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).