Πιστοποιηση Συστηματων Διαχειρισης

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO/IEC 27001

Ασφάλεια Πληροφοριών

ISO 9001

Διαχείριση Ποιότητας Προιόντων/Υπηρεσιών

Πιστοποίηση Συστημάτων διαχείρισης

Σε ένα δυναμικό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσφορά προϊόντων (αγαθών ή/και υπηρεσιών) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Η UNICERT με πολυετή εμπειρία στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων, εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Με έμπειρα στελέχη και συνεργάτες (επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες) αξιολογεί τη συμμόρφωση της κάθε επιχείρησης και μετά την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό:

  • ISO 9001 που καθορίζει τις απαιτήσεις ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO/IEC 27001, που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών,

Τα πρότυπα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθός του, παράγοντας προστιθέμενη αξία για αυτόν.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με ένα από τα πρότυπα αυτά, που θα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, εξασφαλίζει στον οργανισμό πολλαπλά οφέλη.

Έντυπα Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης

QF-35-1

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης

QF-35-5

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση τροποποίησης υφιστάμενου πιστοποιητικού

QF-36-1

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Υποψήφιου Επιθεωρητή/Εμπειρογνώμονα Πιστοποίησης ΣΔ

QF-43-1

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Υποβολή Αμφισβήτησης

Αποστολή των συμπληρωμένων αιτήσεων στο email: iso@unicert.gr