ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιήσεις | UNICERT

Ενημερωθείτε για όλες τις πιστοποιήσεις που προσφέρουμε σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για συστήματα διαχείρισης.

QF 36-1

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Υποψήφιου Επιθεωρητή/ Εμπειρογνώμονα

QF- 35-1

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας/ Ασφάλειας Πληροφοριών

QF-41-1

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Πιστοποίησης Προσώπων

QF-34

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστή Πιστοποίησης

QF-31

(Κατεβάστε την Αίτηση)

Αίτηση Υποψήφιου Επιτηρητή

Κανονισμοί/ Πολιτικές

CSR_15

(Κατεβάστε τον Κανονισμό)

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσόντων

MSCR_11

(Κατεβάστε τον Κανονισμό)

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων

QP_43

(Κατεβάστε τον Κανονισμό)

Κανονισμός Ενστάσεων

QI-44

(Κατεβάστε τον Κανονισμό)

Όροι χρήσεις λογοτύπου

QM APDX 1

(Λήψη)

Πολιτική  Ποιότητας