ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Συνεργάτες & Υποψήφιοι

Εξεταστικά Κέντρα της UNICERT

Πληροφορίες

Πληροφορίες για εξεταστικά κέντρα

Η UNICERT στοχεύει στη πλήρη κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης κάθε καταρτιζόμενου, σε συνεργασία…

Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για εξεταστικό κέντρο

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα Εξεταστικό Κέντρο UNICERT είναι οι εξής:

Γίνε και εσύ εξεταστικό κέντρο της UNICERT

Γίνε εξεταστικό κέντρο της UNICERT

Για να γίνει μία επιχείρηση διαπιστευμένο μέλος ως Εξεταστικό Κέντρο της UNICERT, πρέπει να…

Είσοδος στο UNICERT Portal

Σύνδεση στο my.UNICERT (εξεταστικά κέντρα)

Είσοδος στις υπηρεσίες του UNICERT Portal — Μόνο για πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Εξετάσεις στη UNICERT

Πως να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις UNICERT;

Συμμετάσχετε και εσείς στις εξετάσεις της UNICERT

Δικαιώματα Υποψηφίων

Τα δικαιώματα για κάθε υποψήφιο πιστοποίησης

Μάθετε για τα δικαιώματα σας ως υποψήφιοι πιστοποίησης.

Υποχρεώσεις Υποψηφίου

Για συμμετοχή του Υποψήφιου σε εξέταση Πιστοποίησης

Απαιτητά δικαιολογητικά καθώς και τι επιτρέπεται και τι όχι…