Data Science (Επιστήμη των Δεδομένων)

Data Science (Επιστήμη των Δεδομένων)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/ δεξιότητες να αναγνωρίζει τη σημασία της επιστήμης των δεδομένων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, να εφαρμόζει τις βασικές της αρχές, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα που αυτή συνεπάγεται, και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αναδύονται. Επιπλέον θα είναι γνώστης των γλωσσών προγραμματισμού Python και R, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις γλώσσες προγραμματισμού για τη δημιουργία συναρτήσεων και τη διαχείριση αρχείων και θα μπορεί να χειρίζεται τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες που υπάρχουν σε κάθε μια από αυτές. Θα μπορεί να αξιοποιεί το σύστημα Hadoop, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές ασφάλειάς του, θα γνωρίζει τις μεθόδους και τα εργαλεία της μηχανικής μάθησης, όπως επίσης και την αξιοποίησή της στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Τέλος, θα χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία και προηγμένες τεχνικές για την οπτικοποίηση των πληροφοριών της επιχείρησης που εργάζεται.

  • Πολιτική Ποιότητας
  • Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης
  • Για Πληροφορίες Πιστοποίησης : Για το αντικείμενο Data Science – Η Επιστήμη των Δεδομένων η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης είναι εφικτή για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα IT ή κατέχουν τίτλο σπουδών σχετιζόμενο με κλάδο πληροφορικής ή θετικών επιστημών.