Βασικες γνωσεις επικοινωνιας Αγγλικης γλωσσας για στελεχη επιχειρησεων

Βασικές γνώσεις επικοινωνίας Αγγλικής γλώσσας για στελέχη επιχειρήσεων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να κατανοεί την Αγγλική γλώσσα σε βασικό επίπεδο και να είναι σε θέση να επικοινωνεί σωστά χρησιμοποιώντας τον προφορικό και γραπτό λόγο για να ανταπεξέλθει σε καθημερινές απαιτήσεις όπως στην εργασία, σε συναντήσεις, μετακινήσεις κ.ά.