Αγγλικά για τον Τουρισμό

Αγγλικά για τον Τουρισμό

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες ή ικανότητες για την συνεννόηση στα Αγγλικά στον τουριστικό τομέα. Να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες επικοινωνίας ξένων επισκεπτών. Να μπορεί να επικοινωνήσει με τον ξένο επισκέπτη σε βασικό επίπεδο συζήτησης, στους τομείς του τουρισμού για τον ξενοδοχειακό, επισιτιστικό, τουριστικό κλάδο, τουριστικό γραφείο και ικανό επίπεδο για να απαντήσει σε ερωτήσεις και παράπονα.