ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΗ UNICERT

Η UNICERT στοχεύει στην εκπλήρωση της αποστολής της με την προσφορά γνώσεων και εξειδίκευσης μέσω συνεργασιών με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς πιστοποίησης, προκειμένου να συμβάλει στην ευημερία και τη βιωσιμότητα των πολιτών της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσω εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους. Η UNICERT είναι αφιερωμένη στο να γίνει ο κορυφαίος εθνικός φορέας και ένας σημαντικός ευρωπαϊκός φορέας στους τομείς της πιστοποίησης, της συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης και κατάρτισης (Επαγγελματικής έως Τριτοβάθμιας).