ΔΡΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκά Έργα

Η UNICERT συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση Έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα εν λόγω έργα σχετίζονται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και εργαλείων, καθώς επίσης και σχημάτων πιστοποίησης προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων για διαφορετικές ομάδες στόχο. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιώσει μια πολυετή συνεργασία με Πανεπιστήμια, Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ερευνητικά Ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω:

Development of Adult Skills in the Field of Geothermal Energy

Η UNICERT συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Development of Adult Skills in the Field of Geothermal Energy», το οποίο ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Νοέμβριο 2021. Το Έργο έχει στόχο να συνεισφέρει στην έξυπνη, βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, μέσω της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας στη γεωργία, κτηνοτροφία και τη βιομηχανία τροφίμων. Ομάδα στόχο του έργου αποτελούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς επίσης και οι ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

  1. Δύο προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρώτο αφορά στη χρήση γεωθερμικής ενέργειας στην προετοιμασία και παραγωγή αποξηραμένων τροφίμων, ενώ το δεύτερο στη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας σε ιχθυοτροφεία.
  2. Ενότητες τηλεκατάρτισης σχετικά με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας σε μορφή βίντεο ή animation, με διάρκεια 3 έως 5 λεπτά το καθένα. Οι θεματικές ενότητες της τηλεκατάρτισης είναι οι εξής:
  • Γεωθερμική ενέργεια
  • Ανανεώσιμη ενέργεια
  • Πεδία εφαρμογής της γεωθερμικής ενέργειας
  • Επαγγελματική ασφάλεια σε γεωθερμικά θερμοκήπια
  • Χρήση γεωθερμικών θερμοκηπίων για την καλλιέργεια λαχανικών, φρούτων, καλλωπιστικών φυτών
  • Η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας στην προετοιμασία αποξηραμένων φρούτων
  • Η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας σε ιχθυοτροφεία.
  1. Ηλεκτρονικό φυλλάδιο

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε:

Την ιστοσελίδα του έργου: www.thermalfarm.net

Τη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/Geothermal-Energy-Project

 

Οι εταίροι του σχήματος είναι:

Συντονιστής:

 

Kizilcahamam Halk Egitim Merkezi (www.kizilcahamamhem.meb.k12.tr)

 

Εταίροι:

 

— (www.unicert.gr)

 

 

— (http://www.educalife.net)

 

 

— (www.stiholland.eu)

— (www.aifed.es)

 

— (http://www.previform.pt)

 

     — (http://www.ankaraka.org.tr/en/)

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus plus.