ΜΗ υποχρέωση επιτήρησης διαπιστευμένων Πιστοποιητικών Προσώπων

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων UNICERT ενημερώνει τους κατόχους πιστοποιητικών που τελούν υπό καθεστώς διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ. και έχουν διάρκεια ισχύος τα 5 έτη, ότι δεν απαιτείται η επιτήρησή τους κατά την προκαθορισμένη περίοδο, όπως αυτή ενδεχομένως επισημαίνεται στους όρους χρήσης στην πίσω όψη του πιστοποιητικού (τελευταίος όρος: Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού οφείλει να το επιτηρήσει εντός …).