ΟΡΑΜΑ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗ UNICERT

Να προσφέρουμε μια σειρά από νέες και καινοτόμες υπηρεσίες (Πιστοποίηση, Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική / Κατάρτιση) στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μεγαλύτερων πληθυσμών-στόχων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Να επεκτείνουμε περαιτέρω το φάσμα των τρεχουσών δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές συνεργασίες με αξιόλογους οργανισμούς ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και πιστοποιητικών.