ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

UNICERT Advanced Plus

Πιστοποιητικό Πληροφορικής

UNICERT Advanced

Πιστοποιητικό Προηγμένων γνώσεων & δεξιοτήτων Η/Υ

UNICERT IT SKILLS

Πιστοποιητικό προηγμένων γνώσεων & δεξιοτήτων Η/Υ

UNICERT Primary

Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

UNICERT SKILLS

Δείτε όλες τις κατηγορίες πιστοποιήσεων UNICERT SKILLS.

UNICERT PROFESSIONAL

Στελεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης

Πιστοποίηση