ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ GOOGLE

Η GOOGLE επιλέγει την UNICERT S.A. για την πιστοποίηση των προγραμμάτων που υλοποιεί στην Ελλάδα!

Πιστοποίηση Google Cloud Digital Leader

Συνεργασία με την GOOGLE για την πιστοποίηση του προγράμματος που υλοποιεί η  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ) για την Αναβάθμιση Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, υπέγραψε η ελληνική εταιρεία UNICERT S.A. που εδώ και μια δεκαετία αποτελεί επιλογή κύρους στην πιστοποίηση προσώπων και συστημάτων.

Η  συνεργασία της UNICERT S.A.  με τον παγκόσμιο κολοσσό διαδικτυακών υπηρεσιών αφορά στην υλοποίηση προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις υπηρεσίες νέφους της GOOGLE με τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης  από την UNICERT S.A.  για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού της GOOGLE.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της συνεργασίας GOOGLE – UNICERT S.A.  όπως περιγράφεται στην σύμβαση έχει ως εξής:

Σκοπός του προγράμματος Google Cloud Digital Leader είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές γνώσεις για τα υπολογιστικά νέφη και να τους καταρτίσει στα μοντέλα του υπολογιστικού νέφους και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος και ολοκλήρωση, καθώς και προς όφελος της εργασίας, των εταιρειών και επιχειρήσεων.
Μετά την εκπαίδευση οι ωφελούμενοι οδηγούνται σε εξετάσεις πιστοποίησης από την UNICERT S.A.- Ν. ΝΟΥΛΑΣ Α.Ε. με έκδοση, μετά και την επιτυχή συμμετοχή τους, πιστοποιητικού της GOOGLE  (GOOGLE CERTIFICATE).

GOOGLE και UNICERT S.A.  συμφώνησαν πέραν των κρατικών δράσεων να αναπτύξουν κατ’ αποκλειστικότητα περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πιστοποίησης προγραμμάτων.

Πιστοποίηση Google Cloud Digital Leader

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους

Εκπαίδευση 80 ωρών:

12 ώρες live

48 ώρες σύγχρονη εξ’ αποστάσεως (zoom)

20 ώρες ασύγχρονη (εξ’ αποστάσεως από πλατφόρμα)

Επιδότηση 400€ & πιστοποίηση GOOGLE σε συνεργασία με την UNICERT S.A.

Η εκπαίδευση Google Cloud Digital Leader απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το cloud ή το υπολογιστικό νέφος της Google, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων πληροφορικής.

α) Ψηφιακός μετασχηματισμός με το Google Cloud

β) Καινοτομία με δεδομένα και Google Cloud-Η αξία των δεδομένων

γ) Εκσυγχρονισμός υποδομών και εφαρμογών με το Google Cloud

δ) Κατανόηση της ασφάλειας και των λειτουργιών του Google Cloud

Δήλωσε συμμετοχή άμεσα!