Στελεχος επεξεργασιας, μεταποιησης, ασφαλειας κ ποιοτικου ελεγχου τροφιμων

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ: Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να σχεδιάζει και υλοποιεί, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης που έχει μεταποιητική δραστηριότητα, διαδικασίες επεξεργασίας και μεταποίησης, σύμφωνες με την πιο προηγμένη τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τα πλέον σύγχρονα μέτρα Υγιεινής και Ποιοτικού Ελέγχου που αφορούν τον τομέα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων, το Στέλεχος επιλέγει τις μεθόδους επεξεργασίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων που επεξεργάζεται η μονάδα, επιλέγει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεθόδων τυποποίησης και συσκευασίας, τηρεί τις διαδικασίες υγιεινής και ασφαλείας, διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, ενώ τηρεί τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των επεξεργασμένων τροφίμων που παράγει η μονάδα του.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).