Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός Υγείας και Πολιτισμού)

Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός Υγείας και Πολιτισμού)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να σχεδιάζει, οργανώνει, προωθεί ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, εστιάζοντας στον Θρησκευτικό – Πολιτιστικό, Συνεδριακό, Υγείας και Αθλητικό. Θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει και εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες, προτιμήσεις και κίνητρα των τουριστών. Βάσει των εκάστοτε τουριστικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να ικανοποιεί τη τουριστική ζήτηση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές πωλήσεων και να προσφέρει οργανωμένα, τουριστικά πακέτα που θα συμπεριλαμβάνουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εισιτήρια, υπηρεσίες διατροφής, επισκέψεις σε αξιοθέατα, επαγγελματικές εκθέσεις και χώρους ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και να αναλαμβάνει την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.ά.