ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

Δείτε τις πιστοποιήσεις που σας προσφέρει ο Οργανισμός UNICERT στο τομέα Τροφίμων και Ποτών.

Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Παραγωγή Επιχ/σεων Τροφίμων & Ποτών

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Επ-1

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Επεξεργασία, Μεταποίηση, Υγιεινή, Ασφάλεια

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Η UNICERT έχει δημιουργήσει και πολλά ακόμα νέα προγράμματα πιστοποιήσεων γνωστικών αντικειμένων όπως τα παρακάτω:

  • Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στην βιομηχανική παραγωγή
  • Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης στην βιομηχανική παραγωγή
  • Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων
  • Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου
  • Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
  • Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
  • Διαχείριση Τροφίμων και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής
  • Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise