Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)

Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες προκειμένου να παρέχει εστιασμένη επιστημονική φροντίδα σε ασθενή με άνοια. Θα είναι σε θέση να κατανοεί πως θα παρέχει φροντίδα και θεραπεία επικεντρωμένη στον ασθενή με άνοια, τις ειδικές ανάγκες των πασχόντων και τις βασικές αρχές διαχείρισής τους.