Γίνετε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της UNICERT

Γίνετε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο

Για να γίνει μία επιχείρηση πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της UNICERT, πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου (μπορείτε να βρείτε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία με την UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – UNICERT, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 38 01 129 – 130 ή στη διεύθυνση e-mail info@unicert.gr.