Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατορίου

Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατορίου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Επισιτιστικού Τομέα. Θα γνωρίζει μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής, να χρησιμοποιεί τεχνικές σωστής παραγγελίας, να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες δημιουργώντας φιλικό περιβάλλον, θα μπορεί να διαχειρίζεται διατροφικά επισκέπτες από άλλες χώρες και θα γνωρίζει ακριβώς τα βήματα και τις διαδικασίες του Up Selling και των σύγχρονων τεχνικών του Marketing των επισιτιστικών επιχειρήσεων.