Εξωτερικός Πωλητής Γεωργικών Ειδών

Εξωτερικός Πωλητής Γεωργικών Ειδών

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να προωθεί τα Γεωργικά είδη, να επεξηγεί και να πληροφορεί τους πελάτες που ενδιαφέρονται για τα χαρακτηριστικά αυτών και να δίνει οδηγίες προφύλαξης και μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούν οι χρήστες.