Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να φροντίζει για την προώθηση, καλή τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι, την εμφάνιση της βιτρίνας, την εμφάνιση του εμπορικού καταστήματος, να εξυπηρετεί και πληροφορεί τους πελάτες, να υποστηρίζει διοικητικές λειτουργίες του καταστήματος και να φροντίζει τη λειτουργία του χώρου και της αποθήκης του καταστήματος.