Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων

Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εξυπηρετεί, να πληροφορεί τους πελάτες και να προωθεί τα ελαιοκομικά προϊόντα, στηριζόμενος στις αρχές του marketing. Ως στόχο θα έχει την παρακολούθηση των παραγγελιών, των στόχων πωλήσεων και την ανάπτυξη του πελατολογίου της επιχείρησης εκάστοτε επιχείρησης ελαιοκομικών προϊόντων.