Τεχνικές Πωλήσεων

Τεχνικές Πωλήσεων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες πάνω σε εξελιγμένες τεχνικές πωλήσεων & επικοινωνίας που συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να υλοποιεί σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, να αντιλαμβάνεται τον σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων, να κατανοεί τους κανόνες καταναλωτικής συμπεριφοράς και να αναπτύσσει τρόπους ορθής διαχείρισης ανάλογα με τον τύπο κάθε πελάτη. Επιπροσθέτως, θα δύναται να αντιμετωπίζει και να χειρίζεται με αποτελεσματικότητα απρόοπτες καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της πώλησης καθώς και να αναπτύσσει μεγαλύτερη ευχέρεια στο «κλείσιμο» της πώλησης.