Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building – Επίπεδο 1

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building (Επίπεδο 1)

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building» αφορά εργαζομένους που θέλουν να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν την έννοια διαχείρισης μιας εγκατάστασης σε κτιριακές και άλλες υποδομές και να διαχειρίζονται «έξυπνες» υποδομές για την κατανόηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

  1. Ηλικία 18 ετών και άνω
  2. Τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).