Υπαλληλος Γραφειου Διοικητικης Υποστηριξης Logistics

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ-LOGISTICS: Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου στον τομέα των μεταφορών, διαχείρισης και διακίνησης προϊόντων (logistics). Θα είναι σε θέση να γνωρίζει ορολογία κλάδου, τεχνικές και μεθόδους διοικητικής υποστήριξης που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό γραφείου. Τέλος, θα μπορεί να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, την αρχειοθέτηση και οργάνωση εγγράφων, παραστατικών διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, να διαχειρίζεται ζητήματα πελατών όταν απαιτείται και να επιμελείται την προετοιμασία συσκέψεων και συναντήσεων.

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στο γνωστικό αντικείμενο Υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).