Υπαλληλος Γραφειου Υποστηριξης Εξαγωγων

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών)

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Εξαγωγικού Εμπορίου που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις εξαγωγικού εμπορίου, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνει εργασίες στους χώρους της διοίκησης (γραφεία) επιχειρήσεων στο τομέα των εξαγωγών, να συντάσσει, επεξεργάζεται και διακινεί διεθνή έγγραφα και αλληλογραφία, να απαντάει σε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από και προς το εξωτερικό, να υποδέχεται επισκέπτες, να επιμελείται την προετοιμασία ταξιδιών, συσκέψεων, συναντήσεων και τη συμμετοχή σε εκθέσεις.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Εξαγωγικού Εμπορίου, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).