ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

Πιστοποίηση για χειριστή εργαλειομηχανών.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου για μονώσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Νέες Τεχνολογίες στη Μεταποιητική Βιομηχανία

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.