Βασικές αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να αναγνωρίζει και να υλοποιεί τα κυκλώματα ενός Η/Υ, τις τεχνολογίες των συστημάτων, να αναπτύσσει βασικά προγράμματα στη γλώσσα MIPS Assembly, να αναπτύσσει και να μεταγλωττίζει προγράμματα χαμηλού επιπέδου. Ακόμα, θα είναι σε θέση να προγραμματίζει στις γλώσσες VHDL και Java. Τέλος, θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία και τις τεχνικές της Java αλλά και του Quartus.

Μεθοδολογία εξέτασης

Θεωρητική εξέταση

Προαπαιτούμενα πιστοποίησης

Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

 

*Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Βασικές Αρχές Προγραμματισμού, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.