Βασικές αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να αναγνωρίζει και να υλοποιεί τα κυκλώματα ενός Η/Υ, τις τεχνολογίες των συστημάτων, να αναπτύσσει βασικά προγράμματα στη γλώσσα MIPS Assembly, να αναπτύσσει και να μεταγλωττίζει προγράμματα χαμηλού επιπέδου. Ακόμα, θα είναι σε θέση να προγραμματίζει στις γλώσσες VHDL και Java. Τέλος, θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία και τις τεχνικές της Java αλλά και του Quartus.