Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων

Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να συνδυάσει τον παραδοσιακό τρόπο εντοπισμού θεμάτων παράλληλα με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες προκειμένου να συγκεντρώσει πλήθος διαφορετικών ψηφιακών δεδομένων που είναι σήμερα διαθέσιμα και που μπορούν να εντοπιστούν με χρήση προγραμματισμού για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής και συνδυασμού πληροφοριών από διάφορες πηγές (τοπικές κυβερνήσεις, αστυνομία, πηγές πολιτών κ.ά.) ή λογισμικού για εύρεση συνδέσεων μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων ντοκουμέντων και να τα επεξεργαστεί κατάλληλα (π.χ., μετατροπή, απεικόνιση, οπτικοποίηση) πριν την ολοκλήρωση της συγγραφής του άρθρου του.