Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εξελίσσει μία παραδοσιακή επιχείρηση σε διαδικτυακή, να αναλύει τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές Μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στα social media και τέλος, να παρουσιάζει τα εργαλεία και τις τεχνικές ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση.