Κατ’ Οικον Φροντιδα & Φυλαξη σε ευπαθεις ομαδες και παιδια

Κατ’ Οίκον Φροντίδα & Φύλαξη σε ευπαθείς ομάδες και παιδιά

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα και φύλαξη σε ευπαθείς ομάδες (Ηλικιωμένους και ΑμΕΑ) και παιδιά, που είτε δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως (λόγω ηλικίας ή/και ύπαρξης ειδικών αναγκών), ή διαβιούν μοναχικά, έχουν χαμηλό εισόδημα, αντιμετωπίζουν κινδύνους επιβίωσης, απομόνωσης, κινδύνους επιδείνωσης υγείας και χρήζουν κοινωνικής στήριξης και κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προσωπικής υγείας και ασφάλειας του εξυπηρετούμενου, να τηρεί τη καθαριότητα του χώρου διαβίωσης, να φροντίζει τις συνθήκες σίτισης, να διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες αλλά και να συντονίζει ενέργειες κοινωνικοποίησης και δραστηριοποίησης.