Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να διαχειριστεί ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, να διασφαλίσει το περιεχόμενο αυτό τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς κινδύνους και να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και συνέπεια κατά τη χρήση του από τους ενδιαφερόμενους, ενώ θα είναι σε θέση να εξελίσσει τη δομή και τις λειτουργίες παράλληλα με τις εξελίξεις των τεχνολογιών και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.