Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Social Media Marketing

Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Social Media Marketing

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να διαχειριστεί ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, έχοντας ως βάση τις αρχές όχι μόνον του κλασσικού, αλλά και του ψηφιακού μάρκετινγκ, και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και όλων των σύγχρονων τεχνικών μάρκετινγκ.