Πρωτες Βοηθειες

Πρώτες Βοήθειες

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να αναγνωρίζει τα επείγοντα περιστατικά, τους τραυματισμούς και τα περιστατικά που χρήζουν ιατρικής αντιμετώπισης. Θα είναι σε θέση να τοποθετεί νάρθηκα, να εφαρμόζει επιδέσεις, να χρησιμοποιεί τον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, να αναγνωρίζει ασθένειες και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και να διαχειρίζεται την καταπληξία. Τέλος, θα είναι σε θέση να απεγκλωβίζει έναν τραυματία και να διαχειρίζεται τις αλλεργικές αντιδράσεις.