Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών προϊόντων

Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών προϊόντων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να υποστηρίζει και να προωθεί τα ελαιοκομικά προϊόντα μέσω διαδικτύου και να εξυπηρετεί την παγκόσμια αγορά βάσει των ειδικών γνώσεων Marketing που κατέχει. Επιπλέον, θα μπορεί να εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του μάρκετινγκ για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις αποφάσεις και τα προγράμματα των ανώτερων στελεχών που αναφέρονται σε διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέων προϊόντων στην αγορά, να εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης, να συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης προϊόντων, στη διαφήμιση και προβολή προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό και να εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της εταιρικής ταυτότητας.