Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων

Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διαφημίζει και να εξυπηρετεί την παγκόσμια τουριστική αγορά στον τομέα των οινοποιητικών προϊόντων μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κάνει έρευνα αγοράς και να ορίζει εταιρικούς στόχους στο διαδίκτυο, να αναπτύσσει την αναγνωσιμότητα και να διαχειρίζεται την ποιότητα ενός Site, να βελτιστοποιεί την εταιρική παρουσία στις μηχανές αναζήτησης, να κατανοεί τους όρους διαχείρισης της πληρωμένης διαφήμισης, να κατανοεί το μοντέλο δημιουργίας – εκτέλεσης – ανάλυσης διαφημιστικών καμπανιών και να αναλύει τη συμπεριφορά των διαδικτυακών επισκεπτών.