Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να πραγματοποιεί το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται, να επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που υποστηρίζει ο δικτυακός τόπος και να εποπτεύει την ομάδα ανάπτυξής του. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο, να αξιολογεί τη λειτουργία του, να επιλέγει τα κανάλια προώθησης και να προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στην τρέχουσα νομοθεσία.