Τομεας Εφοδιαστικης Αλυσιδας LOGISTICS

Tομέας εφοδιαστικής αλυσίδας LOGISTICS.

Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics είναι τα κάτωθι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ LOGISTICS

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔ/ΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΓΡΑΦΕΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Πιστοποίηση για διαχείριση μεταφορικού έργου & επιβατών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ FRANCHISE

Πιστοποίηση στελέχους διαχείρισης Franchise.

Επεξεργασία και Δεματοποίηση Προϊόντων Καπνού

Επεξεργασία και Δεματοποίηση Προϊόντων Καπνού

Πιστοποίηση στελέχους διαχείρισης Franchise.