ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης η UNICERT προσφέρει τα εξής παρακάτω πιστοποιητικά γνωστικών αντικειμένων:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Επικοινωνία Αγγλικών για Στελέχη Επιχ/σεων

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Οργάνωση Δημ. Υπηρεσιών & Οργανισμών

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Δεξιότητες στον χώρο εργασίας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑ/ΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ Φ/ΚΕΣ ΚΑΙ Τ/ΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Η UNICERT έχει δημιουργήσει και νέα προγράμματα πιστοποίησης στο τομέα Διοίκησης και Οικονομίας όπως φαίνονται παρακάτω:

  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες
  • Στέλεχος Ποιότητας στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας
  • Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων Υψηλής Αισθητικής
  • Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας