ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης η UNICERT προσφέρει τα εξής παρακάτω πιστοποιητικά γνωστικών αντικειμένων:

Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Τηλεργασία

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Δεξιότητες στον χώρο εργασίας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑ/ΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ Φ/ΚΕΣ ΚΑΙ Τ/ΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Επικοινωνία Αγγλικών για Στελέχη Επιχ/σεων

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Οργάνωση Δημ. Υπηρεσιών & Οργανισμών

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Κατασκευή Πρωτοτύπων- Συλλογών

Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Κατασκευή Πρωτοτύπων- Συλλογών

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Σχεδιασμός Υποδημάτων & Κατασκευή Πρωτοτύπων- Συλλογών

Σχεδιασμός Υποδημάτων & Κατασκευή Πρωτοτύπων- Συλλογών

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Ειδικός Εφαρμογών Κυκλικής Οικονομίας

Ειδικός Εφαρμογών Κυκλικής Οικονομίας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

Η UNICERT έχει δημιουργήσει και νέα προγράμματα πιστοποίησης στο τομέα Διοίκησης και Οικονομίας όπως φαίνονται παρακάτω:

  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες
  • Στέλεχος Ποιότητας στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας
  • Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων Υψηλής Αισθητικής
  • Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας