ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΜ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓ. ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΕΡΙΒ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΔΙΑΧ/ΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Η UNICERT έχει δημιουργήσει και πολλά νέα προγράμματα πιστοποίησης για γνωστικά αντικείμενα όπως:

 

  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων