ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΜ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓ. ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΕΡΙΒ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΟΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσεων

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Διαχ. Υγρών Στερεών Αποβλήτων

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Διαχείριση Περιβαλ/κών Συστημάτων

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Η UNICERT έχει δημιουργήσει και πολλά νέα προγράμματα πιστοποίησης για γνωστικά αντικείμενα όπως:

 

  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων