ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜ. ΔΗΜ/ΓΡΑΦΙΑ

Πιστοποίηση στη ψηφιακή ενημέρωση για ειδικό δημοσιογραφίας δεδομένων.

ΨΗΦIAKH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΦΗΓΗΣΗ

Πιστοποίηση για ειδικό ψηφιακής αφήγησης στα νέα μέσα επικοινωνίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, S. MEDIA, MARKETING

Πιστοποίηση για manager και ειδικό ενημέρωσης ιστοσελίδων, social media και marketing.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ

Πιστοποίηση για Manager ενημέρωσης ιστοσελίδων χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

MGR. ΕΝΗΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Πιστοποίηση για Mgr ειδικό ενημέρωσης και διαχείρισης ιστοσελίδων.