ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου για εισαγωγικές γνώσεις νοσηλευτή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜ. ΕΠΙΠΕΔΟ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου νοσηλευτή προχωρημένου επιπέδου

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧ. ΑΙΜΟ- ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Πιστοποίηση για συντηρητή ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Πιστοποίηση για μέτρα πρόληψης & ελέγχου λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πιστοποίηση για κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης διαχ/σης ασθενων με ψυχιατρικά προβλήματα.