ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου για εισαγωγικές γνώσεις νοσηλευτή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜ. ΕΠΙΠΕΔΟ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου νοσηλευτή προχωρημένου επιπέδου

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧ. ΑΙΜΟ- ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Πιστοποίηση για συντηρητή ιατρικών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Πιστοποίηση για μέτρα πρόληψης & ελέγχου λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πιστοποίηση για κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης διαχ/σης ασθενων με ψυχιατρικά προβλήματα.

ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΥΠΑΘΩΝ

Πιστοποίηση για Κατ΄Οίκον φροντίδας σε Ευπαθείς Ομάδες & Παιδιά.

Πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες

Πιστοποίηση για το γνωστικό αντικείμενο παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Βασικές Γνώσεις Φροντιστών ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ (ΠΡΟΧ/ΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου